Renuka vinod golhar cover image
Renuka vinod golhar
Renuka vinod golhar
@Poems_world_by_renu
Myself renuka vinod golhar.. I m the poetess😍 I achieved across 24 awards of superlative poetess🥰.. And achieved national award of eduvation excellence at Delhi❤️
Joined on Apr 4, 2023
1 stories
0 followers
0 following
Pinned

आयुष्य जगण्याची सोप्पी पद्धत

आयुष्य म्हणजे नेमक काय? हा प्रश्न सर्वांनाच पडत असतो,  हो ना? पण मला हेच समजतं नाही जे आपण सर्वजण जगतोय तेच तर आहे ना आयुष्य, आता आयुष्य म्हणजे नेमक काय याचा खोल विचार केला की माझ्या ...
आयुष्य जगण्याची सोप्पी पद्धत

आयुष्य जगण्याची सोप्पी पद्धत

आयुष्य म्हणजे नेमक काय? हा प्रश्न सर्वांनाच पडत असतो,  हो ना? पण मला हेच समजतं नाही जे आपण सर्वजण जगतोय तेच तर आहे ना आयुष्य, आता आयुष्य म्हणजे नेमक काय याचा खोल विचार केला की माझ्या ...
आयुष्य जगण्याची सोप्पी पद्धत